.

.

ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΣΠΕΡΤ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ


[1] Ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής (Λεωφ. Μεσογείων 432), όπως εκπροσωπείται νομίμως, Προς Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 136 και Κατεχάκη, Τ.Κ. 115 27), όπως νομίμως εκπροσωπείται.

 Όπως γνωρίζετε, η υπ’ αριθ. 920/12.04.2017 Απόφαση των
Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1387Β ́/ 24.04.2017) με θέμα: «Ρύθμιση διαδικασίας προσδιορισμού εκκρεμών οικονομικών απαιτήσεων που προκύπτουν από την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες προσκρούουν ευθέως σε διατάξεις του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ως εκ τούτου παραβιάζει κατάφωρα τα δικαιώματα των εργαζομένων της ΕΡΤ ΑΕ. Ειδικότερα, με τις διατάξεις ιδίως των παρ. Β ́ 5 και Γ ́ της ως άνω ΚΥΑ επιβάλλεται από την εκτελεστική εξουσία στους εργαζόμενους της ΕΡΤ ΑΕ, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας αναβίωσαν δυνάμει του ά. 14 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ 44Α ́/29.04.2015), η υποχρέωση, και μάλιστα επ’ απειλή κυρώσεων και σε ασφυκτικές προθεσμίες, να προχωρήσουν σε ανέκκλητη παραίτησή τους από το σύνολο των εκκρεμών δικαστικών τους διεκδικήσεων που αφορούν σε αξιώσεις τους για καταβολή μισθών υπερημερίας, λόγω της παράνομης απόλυσής τους που έλαβε χώρα με την κατάργηση της ΕΡΤ ΑΕ. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πλείστοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ΑΕ έχουν εγείρει ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων αγωγές με αίτημα την καταβολή μισθών υπερημερίας (οι οποίες σάς έχουν κοινοποιηθεί δια δικαστικών επιμελητών), οι οποίες εκκρεμούν σε διάφορα στάδια της δίκης ενώπιον της Δικαιοσύνης που έχει πλέον επιληφθεί της υπόθεσής τους. Μάλιστα, όπως επίσης γνωρίζετε, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που επιδικάζουν σε εργαζομένους της ΕΡΤ ΑΕ μισθούς υπερημερίας. Είναι σαφές ότι κυβερνητική εντολή, δια διοικητικής πράξης όπως η επίμαχη ΚΥΑ, προς τους εργαζομένους της ΕΡΤ ΑΕ, να παραιτηθούν από τις εν λόγω δικαστικές προσφυγές τους, συνιστά κατάφωρη παραβίαση του δικαιώματος αυτών σε ελεύθερη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, σε παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας με αποτελεσματικό ένδικο βοήθημα καθώς και στο δικαίωμά τους σε προστασία των περιουσιακών τους δικαιωμάτων (ά. 20 § 1 και 17 §1 Συντ., 6 § 1 και 13 ΕΣΔΑ, 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ).

[2] Η ΠΟΣΠΕΡΤ, από κοινού με πλήθος θιγόμενων εργαζομένων της ΕΡΤ ΑΕ, έχει ήδη καταθέσει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης (υπ’ αριθ. κατάθ. 1394/2017) και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ως άνω ΚΥΑ, με αίτημα μάλιστα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής, όσον αφορά στις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ με τις οποίες απαιτείται από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ να προχωρήσουν υποχρεωτικά και επ’ απειλή κυρώσεων στην ανέκκλητη παραίτηση από τις εν λόγω δικαστικές τους διεκδικήσεις. 

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή πληροφορούμαστε ότι εκδηλώνονται ανησυχητικές πρωτοβουλίες από ορισμένα στελέχη της ΕΡΤ ΑΕ να ασκήσουν παράνομη και αθέμιτη πίεση σε εργαζόμενους να προχωρήσουν σε παραίτηση από τις αγωγές τους που εκκρεμούν στη Δικαιοσύνη κ.λπ., σάς καλούμε να απόσχετε από κάθε σχετική ενέργεια, να μεριμνήσετε θετικά για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ΕΡΤ ΑΕ, και να αναμείνετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του θέματος, όπως υποχρεούσθε.

 Διαφορετικά, θα είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε με κάθε αυστηρότητα σε κάθε προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία μέτρο, κατά της ΕΡΤ ΑΕ και των υπευθύνων προσώπων σε ατομικό επίπεδο, για την προστασία των εργαζομένων στην ΕΡΤ ΑΕ, τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και του κράτους δικαίου. 

Για τους λόγους αυτούς και με επιφύλαξη παντός δικαιώματος ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απόσχετε εφεξής από κάθε ενέργεια επίσπευσης εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 920/12.04.2017 Απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών κατά των εργαζομένων στην ΕΡΤ ΑΕ, για τους λόγους που αναλυτικώς εκτίθενται ανωτέρω, και να αναμείνετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του θέματος.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα προβούμε σε κάθε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια ενώπιον κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, περιλαμβανομένων των Πολιτικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Αρχών, κατά της ΕΡΤ ΑΕ και κάθε υπευθύνου προσώπου σε ατομικό επίπεδο. 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να κοινοποιήσει την παρούσα στην ΕΡΤ ΑΕ, όπως εκπροσωπείται νομίμως, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, και αντιγράφοντας αυτήν στην οικεία έκθεση επίδοσης.

Στην Αθήνα, 10.05.2017

 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος Κωνσταντίνος Χ. Τοκατλίδης, Δ.Ν.
Share on Google Plus

About Τυποφρένεια

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου