.

.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ "ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ" -ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ "ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ" ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΕισαγωγικό σχόλιο απο pospertgr:
Στην Εφημερίδα των Συντακτών ο  αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ κ. Θαλασσινός  εκτός όλων των άλλων, δήλωνε :

Για να δούμε  είναι έτσι όπως τα λέει ο αναπληρωτής ή  είναι όπως τα περιγράφουν  οι ειδικοί  επιστήμονες και η διεθνής  πρακτική.Διότι αν έχουν δίκιο οι δεύτεροι τότε σύμφωνα  με την απλή  και κοινή λογική  ο κ. αναπληρωτής  διευθύνων ή θα πρέπει να ανασκευάσει σε ότι αφορά  την  ex cathera απαξίωσή του στο οργανόγραμμα  ή  θα πρέπει να παραιτηθεί.

======================
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
Η ύπαρξη οργανογράμματος βοηθάει στην καλύτερη αξιοποίηση των ατόμων και στην αποφυγή περιττών συγχύσεων. Όταν δεν υπάρχει οργανόγραμμα, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια  για να ολοκληρωθεί κάτι. 
Χωρίς οργανόγραμμα δεν υπάρχει μία ομάδα που παράγει, αλλά μεμονωμένα άτομα που κάνουν ότι εκείνα κρίνουν ότι χρειάζεται να γίνει.
(περισσότερα εδώ)

Τα «δεν ξέρω», «δεν είναι δική μου δουλειά», «πιστεύω ότι έκανα ότι μπορούσα», «ο άλλος φταίει »  σταματούν άμεσα μόλις το εργαλείο τεθεί σε εφαρμογή.
(περισσότερα εδώ)"...Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί ενστικτωδώς κάποιο Οργανόγραμμα και διαμαρτύρεται όταν αυτό δεν υπάρχει. 
Ακόμα και ο πιο νεοφερμένος ναύτης που περπατάει πάνω σ’ ένα πλοίο υποθέτει την ύπαρξη ενός οργανογράμματος, αν όχι τοιχοκολλημένου, τουλάχιστον γνωστού. Υποθέτει ότι θα υπάρχει κάποιος επικεφαλής και ότι οι διαφορετικές λειτουργίες θα υπάγονται σε διαφορετικά άτομα. Όταν δεν υπάρχει γνωστό Οργανόγραμμα, διαμαρτύρεται. Αισθάνεται επίσης ανασφαλής, γιατί δε γνωρίζει τη δική του θέση σ’ αυτό τον οργανισμό.
...
Η προσπάθεια ν’ ανήκει κανείς κάπου ή να είναι μέρος ενός συνόλου εκφράζεται με το οργανόγραμμα. Το άτομο που δεν κατέχει κάποιο πόστο είναι πολύ δυστυχισμένο. Το άτομο που κατέχει ένα πόστο που δεν είναι πραγματικό αισθάνεται να είναι ο ίδιος κάτι το ψεύτικο ή ότι αποτελεί λάθος.

Ακόμα και το ηθικό επηρεάζεται σημαντικά από την ποιότητα του Οργανογράμματος ή από την απουσία του.
...

Η ποσότητα και η ποιότητα του προϊόντος εξαρτώνται πλήρως από το οργανόγραμμα και τη χρήση του. Μπορείς να εκπαιδεύεις άτομα στον αιώνα τον άπαντα, αλλά, αν δε λειτουργούν με βάση ένα Οργανόγραμμα που να μπορεί να μπει σ’ εφαρμογή, θα εξακολουθούν να βγάζουν ένα κακής ποιότητας προϊόν ή να παράγουν προϊόν σε μικρή ποσότητα.

Η απουσία ενός γνωστού και ουσιαστικού Οργανογράμματος μπορεί να σημάνει την αποτυχία.
Έτσι, για να φτιάξουμε οτιδήποτε, για να βελτιώσουμε ένα προϊόν, για να διατηρήσουμε το ηθικό υψηλό, να κατανείμουμε δίκαια τη δουλειά και να την κάνουμε να έχει αξία, πρέπει να έχουμε ένα ουσιαστικό και γνωστό Οργανόγραμμα. 
-------------------

Όλες οι οργανώσεις προχωρούν μέσα από έναν κύκλο ζωής ανάπτυξης, ωριμότητας και παρακμής, και σε κάθε στάδιο η οργανωτική δομή είναι πιθανό να είναι διαφορετική. Στο στάδιο της ανάπτυξης, η εταιρεία επεκτείνεται ταχύτατα, κερδίζοντας πελάτες και μερίδιο αγοράς. Η ανάπτυξη θα συμβεί όταν μια εταιρεία μόλις ξεκινά και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κερδίζουν έδαφος. Μπορεί επίσης να συμβεί όταν ένας οργανισμός αναπτύσσει ένα νέο προϊόν ή επεκτείνεται σε νέες αγορές, ίσως και σε άλλες χώρες. Με την ανάπτυξη, το οργανόγραμμα θα αλλάξει. Μπορούν να προστεθούν επίπεδα διαχείρισης, μαζί με νέα τμήματα. (περισσότερα εδώ)

Το οργανόγραμμα αντανακλά τον πολιτισμό μιας επιχείρησης, καθώς δείχνει πώς λειτουργεί η εταιρεία. 
 Τα διαγράμματα δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων σε έναν οργανισμό και χρησιμοποιούν απλά σύμβολα όπως γραμμές, τετράγωνα και κύκλους για να συνδεθεί ο τρόπος με τον οποίο οι διαφορετικοί τίτλοι εργασίας σχετίζονται μεταξύ τους. Τα περισσότερα οργανογράμματα περιλαμβάνουν τους τίτλους εργασίας σε τετράγωνα ή κύκλους. Αυτά τα τετράγωνα και οι κύκλοι συνδέονται ο ένας με τον άλλο με οριζόντιες και κάθετες γραμμές για να απεικονίσουν τη ροή του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων και ευθύνης. Οι οριζόντιες γραμμές συνδέουν τους τίτλους εργασίας με τις σχέσεις εργασίας, ενώ οι κάθετες γραμμές συνδέουν τους τίτλους με τις σχέσεις αναφοράς. (περισσότερα εδώ)


Τμήμα Λογιστικής
Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
• Τυπική οργάνωση: Υφίσταται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών, δηλαδή είναι αυτή που συγκροτείται με κάποια σκοπιμότητα. 
• Άτυπη οργάνωση: Περιλαμβάνει τις υφιστάμενες διαπροσωπικές σχέσεις και τις ομάδες που έχουν άτυπο χαρακτήρα.

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
1. Δείχνει πώς είναι οργανωμένη μια επιχείρηση. 
2. Αποτελεί μια εικόνα ή ένα διάγραμμα των θέσεων που υπάρχουν σ' έναν οργανισμό 
3. Αποτυπώνει τις τυπικές σχέσεις μεταξύ αυτών των θέσεων

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1. Εργασία: μια δραστηριότητα, η οποία δημιουργεί αξία για άλλους ανθρώπους. 
2. Αν ομαδοποιηθούν οι δραστηριότητες δημιουργούν τις διάφορες θέσεις εργασίες.
 3. Η ομαδοποίηση των θέσεων εργασιών δημιουργεί:  τα τμήματα, τις διευθύνσεις . Και το σύνολο της επιχείρησης. 
Το συνολικό έργο που η επιχείρηση έχει να επιτελέσει διαιρείται σε συγκεκριμένες εργασίες ή καθήκοντα. 
Προκύπτουν οι θέσεις εργασίας
 – Καταλήγει σε μια διαίρεση εργασίας που είναι αποτελεσματική και αποδοτική

ΟΡΘΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
• Ανάλυση της εργασίας (job analysis job analysis),
– μελέτη για το τι γίνεται, πότε, πού, πώς, γιατί και από ποιον σε υπάρχουσες ή πιθανές νέες εργασίες.
 • Περιγραφή της εργασίας (job description job description), 
– καταρτίζεται κυρίως από τις πληροφορίες που παρέχονται από την ανάλυση της εργασίας. 
 • Προδιαγραφή απαιτήσεων της εργασίας (job specification specification),
 – περιλαμβάνει κατάλογο των προσόντων - μόρφωση, εμπειρία και δεξιότητες- που θα πρέπει να συγκεντρώνει το άτομο το οποίο προορίζεται για τη συγκεκριμένη εργασία.

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
• Καταμερισμός εργασίας αναφέρεται στη κατανομή μιας εργασίας σε περισσότερα από ένα πρόσωπα ή επιχειρήσεις.
 – Ο καταμερισμός της εργασίας συντελεί στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εργασίας. 
 • Εξειδίκευση αναφέρεται στην ειδίκευση του εργαζομένου σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της όλης εργασίας και στη βαθιά γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου της εργασίας.
 – Απαιτεί εκπαιδευτική κατάρτιση 
– Απαιτεί εργασιακή εξειδίκευση 
– Απαιτεί εμπειρική προσέγγιση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Εύρος εργασιακών καθηκόντων 
Ο βαθμός των διαφορετικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να εκτελέσει ο εργαζόμενος 
 • Βάθος εργασιακών καθηκόντων 
Ο βαθμός εξειδίκευσης και αυτονομίας που έχει ένας εργαζόμενος κατά τη εκτέλεση της εργασίας του.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

• Ο τρόπος με τον οποίο είναι διευθετημένα τα διάφορα μέρη μιας επιχείρησης συνιστά τη δομή της (structure).
 • Περισσότερο τυπικά, είναι το σύστημα των σχέσεων επικοινωνίας και εξουσίας που συνδέει τους ανθρώπους και τις ομάδες για την επίτευξη των διάφορων εργασιών, οι οποίες θα υλοποιήσουν το σκοπό της επιχείρησης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ

 – Οργανωτική Δομή 
Τυπικό σύστημα σχέσεων, καθηκόντων και αναφοράς που συντονίζει τα μέλη της οργάνωσης, στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης ή του οργανισμού 
 Οργανωτικός Σχεδιασμός 
Η διαδικασία μέσω της οποίας τα διοικητικά στελέχη κάνουν συγκεκριμένες επιλογές που καταλήγουν σε συγκεκριμένη οργανωτική δομή

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 • Σχεδιασμός θέσης εργασίας υποδιαίρεση του συνολικού έργου σε επιμέρους, με σκοπό να ανατεθεί σε κάθε εργαζόμενο καθορισμένο εργασιακό αντικείμενο
• Τμηματοποίηση θέσεων εργασίας
 • Καθορισμός του εύρους της διοίκησης
 • Καθορισμός των σχέσεων εξουσίας 
• Διαμόρφωση των βασικών μηχανισμών συντονισμού των εργασιών

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ομαδοποίηση των θέσεων εργασίας σε: 
1. διευθύνσεις,
 2. τμήματα, 
3. υπό-τμήματα,
 4. ομάδες, κ.τ.λ. των οποίων τη διοίκηση αναλαμβάνει ένας προϊστάμενος

• Ποσοτικά χαρακτηριστικά 
Αριθμός θέσεων εργασίας που θα ομαδοποιηθούν οργανωτικά κάτω από μια θέση προϊστάμενου 
 • Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Ποιες θέσεις εργασίας θα ομαδοποιηθούν κάτω από μια θέση προϊστάμενου 
.....

ΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

 Εύρος ελέγχου: Ο αριθμός των υφιστάμενων που αναφέρεται σε κάθε προϊστάμενο
 – κάθε προϊστάμενος έχει δυνατότητα να διοικήσει πεπερασμένο αριθμό υφισταμένων 
– το εύρος ελέγχου συνδέεται αντίστροφα με τον αριθμό των ιεραρχικών επιπέδων 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

 – Δύναμη: η ικανότητα που έχει ένας άνθρωπος σε μια θέση να περάσει τις δικές του επιθυμίες 
– Εξουσία: το δικαίωμα του κατόχου μιας θέσης να απαιτεί από κατόχους άλλων θέσεων μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, π.χ. υλοποίηση καθηκόντων ή στόχων 
– Ευθύνη: η υποχρέωση που έχει ο κάτοχος μιας θέσης  να εκτελέσει τα ανατεθέντα σ’ αυτόν καθήκοντα, π.χ. να πάρει μια απόφαση ή να εκτελέσει ένα έργο 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

1. Γραµµική εξουσία Γραµµική εξουσία 
2. Γραµµική και επιτελική εξουσία 
 3. Γραµµική και λειτουργική εξουσία

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 
Ασκείται από τους προϊστάμενους ενός τμήματος στους υφιστάμενους τους
 – Κλίμακα εξουσίας η μεταβίβαση εξουσίας από την κορυφή της πυραμίδας προς τη βάση πρέπει να αποτελεί μια συνεχή γραμμή 
– Τήρηση των Ιεραρχικών Επιπέδων ο κάτοχος μιας θέσης πρέπει να ασκεί την εξουσία που του έχει μεταβιβαστεί και να μην την επιστρέφει, αποφεύγοντας την ευθύνη

– Ενότητα Εντολών ή Διοίκησης ο κάτοχος μιας θέσης πρέπει να διοικείται και να αναφέρεται σε ένα μόνο προϊστάμενο! 
 – Απόλυτη Ευθύνη ενώ η εξουσία από τον προϊστάμενο στον υφιστάμενο μεταβιβάζεται η ευθύνη εξακολουθεί να παραμένει και στον πρώτο!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 

Η εξουσία που ασκείται από έναν προϊστάμενο ενός τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη:
 1. ορισμένες διαδικασίες,
 2. λειτουργίες και 
 3. διάφορα στοιχεία μιας θέσης εργασίας που ανήκει σε άλλο τμήμα
 4. αποφυγή δημιουργίας συγχύσεων και συγκρούσεων εντολών

ΓΡΑΜΜΙΚΗ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ 

Θέσεις εργασίας με:
 – Γραμμική σχέση σχέση προϊστάμενου (ΠΡΟ) – Υφιστάμενου (ΥΦΙ), υφίσταται όταν ο ΠΡΟ έχει την ευθύνη της εποπτείας-καθοδήγησης, εντολών, ελέγχου και διοίκησης του ΥΦΙ 
– Επιτελική σχέση ο ρόλος μιας θέσης είναι αυστηρά συμβουλευτικός, χωρίς να έχει το δικαίωμα άσκησης εξουσίας • πχ: ειδικός σύμβουλος για θέματα εκπαίδευσης

Γραμμικά τμήματα: τμήματα με γραμμική μεταξύ τους σχέση 
Λειτουργικά τμήματα: επιτελικά τμήματα, με την έννοια ότι παρέχουν συμβουλές στα γραμμικά  τμήματα, άλλα έχουν επιπλέον δικαιοδοσία στα τελευταία για θέματα της αρμοδιότητάς τους. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

Κριτήρια βαθμού συγκέντρωσης της εξουσίας σε μια επιχείρηση: 
– ο αριθμός των αποφάσεων που λαμβάνονται στα χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα 
 – η σπουδαιότητα των αποφάσεων (π.χ. οικονομικό μέγεθος) που λαμβάνονται στα χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα 
– ο έλεγχος των αποφάσεων που λαμβάνονται στα χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα

Συντονισμός εργασιών
 • η σύνδεση, η εναρμόνιση και ο συγχρονισμός των δραστηριοτήτων μεταξύ τους, από άποψη  χρόνου και τρόπου εκτέλεσης, κατά τέτοιον τρόπο ώστε η δραστηριότητα κάθε εργαζόμενου ή κάθε ομάδας εργαζομένων, όχι μόνο να μην παρεμποδίζει τις δραστηριότητες των λοιπών εργαζόμενων ή ομάδων, αλλά αντίθετα να τις στηρίζει και να τις διευκολύνει.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

• Σύσταση επιτροπών
• Παράπλευρη ή άμεση επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων που βρίσκονται εκτός της αλυσίδας εντολών 
 • Ύπαρξη μόνιμου συνδετικού κρίκου μεταξύ των τμημάτων 
• Σωστά οργανωμένο Σύστημα Πληροφοριών Διοίκησης (M.I.S.) 
• Κατάλληλη υποκίνηση 
• Δημιουργία αυτόνομων μονάδων.
(αποσπ'ασματα απο το eclass.teicrete.gr )

Share on Google Plus

About Τυποφρένεια

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου